Kringactiviteit visueel geheugen (Kimspel): Wat is er weg? | Thema WINTER


Bij een kimspel ben je bezig met het visueel geheugen. Dat kan op verschillende manieren. Eén van deze manieren komt in deze activiteit aan bod.

Doelen:
      -   De kinderen kunnen zich concentreren op verschillende voorwerpen, met als doel dat ze ze onthouden.
      -   Het geheugen van de kinderen wordt getraind.
      -   De kinderen kunnen ontbrekende voorwerpen benoemen.