Kringactiviteit taal: Woorden onder de sneeuw | Thema WINTER

Kringactiviteit waarbij de beginklank en eindklank van een woord worden benoemd. Dit soort lesjes kun je op een gewone "saaie" manier aanbieden, maar ook aanpassen naar het thema en als een spelletje aanbieden. Bij deze activiteit liggen allerlei voorwerpen onder de sneeuw.

Doelen: 
      -    De kinderen herkennen de aangeboden letters en kunnen deze benoemen.
      -    De kinderen kunnen de voorste klank van een woord benoemen.
      -    De kinderen kunnen de achterste klank van een woord benoemen.