Ontwerpschema | Thema NEDERLAND

Een ontwerpschema is een handig hulpmiddel bij het invullen van een thema. 
In dit ontwerpschema maak ik eerst een web met verschillende onderdelen, daarna volgt een uitgebreidere versie met toelichtingen.